Posts Tagged ‘betog

02
Sep
12

Priset för Kalk?

Igår fick vi veta att mellanskog avbryter den planerade avverkningen av Ojnareskogen i väntan på dom från högsta domstolen. Ett beslut som mellanskog har tagit utan gehör från nordkalk. En viktigt delseger och ett riktigt modigt beslut av mellanskog.

Att Ojnareskogen får stå kvar är viktigt ur flera aspekter, den är hem för ett flertal rödlistade arter och ett av de föreslagna områdena för nybildande av en nationalpark. Naturvårdsverket och naturskyddsföreningen har överklagat miljööverdomstolens dom om att tillåta den nya täkten trots art-och miljödirektiv från EU.
Jag tycker det är skrämmande hur exploatering kan få gå före miljöskydd fortfarande idag och vi som konsumenter och trädgårdsfolk får ställa oss frågan vad priset för kalk, betong, cement och alla andra kalkprodukter får vara.

20120902-084937.jpg

skriv på protestlistan mot bungetäkten som hotar Ojnareskogen här
kategorier

Ladda in din e-mail för att få påminnelser när bloggen uppdateras, så missar du inte det roliga

Gör sällskap med 81 andra följare


%d bloggare gillar detta: