Posts Tagged ‘biologisk mångfald

19
Feb
11

Död ved, för trädgård och skog

När jag såg den här döda aspen, ett par galopp från vägen kunde jag inte låta bli att stanna bilen och utforska den närmre. Död ved är inte bara bra för miljontals organismer, det kan också vara svindlande snyggt, som en resa i ett miniatyrgrand-canyon.

(kolla klippet!)

21
Nov
10

Bio remediation / Fytosanering

Allt eftersom våra städer växer, ökar behovet av parkmark, inte minst eftersom förtätningen gör allt mer mark intressant för exploatering. Ofta ligger det ett band av äldre industrier utanför stadskärnan vars mark skulle kunna användas i parksammanhang. I klippet nedan föreslås fytosanering / bioremediaton, dvs. marksanering med växter. Något som har använts i mindre skala i Sverige, bland annat på ytan där Gunnebo Slott nu har sina köksträdgårdar. Så om du råkar ha ett gammalt industriområde är det bara följa instruktionerna nedan för att återskapa en levande, växande miljö!

17
Nov
10

gryning för en mer hållbar stadsmiljö 1

 

Det händer saker i stadsmiljön, de flesta håller med om att vi måste anpassa vår tillvaro för att nå en mer hållbar framtid. I Malmös Augustenborg har man jobbat med ett par områden. Dels har man testat och utvecklat olika typer av gröna tak, bland annat finns det en botanisk takträdgård där. Förutom att ge grönska och en grön miljö där det annars hade varit en död tjärpappsyta så fördröjer de gröna taken vattenflödena vid störtregn vilket för oss in på nästa delområde som man jobbat aktivt med; lokalt omhändertagande av dagvatten. Eftersom många av våra äldre stadsdelar har gemensamma ledningar för transport av såväl gråvatten från avlopp, blir påfrestningen på våra centrala vattenreningsverk betydande vid starka regn. För att minska påfrestningen har man tittat på olika sätt att fördröja flödena och i viss mån infiltrera vattnet på plats samtidigt som man vill visa olika sätt att göra dagvattnet till en tillgång i miljön. Spännande och kul, och nu när projektet har ett par år på nacken börjar det visa sig vilka system som är värda att satsa på, hur djupa kanaler uppfattas och vikten av att ha vatten i kanalerna även när det inte är störtregn.

Dagvattenkanalerna kan också bli en spännande miljö fylld med vattenväxter. Mininischer som fylls med invandrade växter tillsammans med planterade. Det är oslagbart för den biologiska mångfalden att föra in vatten i grönmiljön. Och det är spännande att se hur trollsländor, dykarbaggar och andra vattenbundna insekter ofantligt snabbt hittar ett nytt vatten.

På en del ställen låter man vatten cirkulera i kanalerna som primärt är till bortförsel av dagvatten, vackert helt klart. Men det bör ske med åtanke om energiåtgång osv.

Man behöver inte tveka på att vatten är extremt värdefullt i stadsmiljön. Mer sånt här, vill man se! Och mer fokus på hur vi kan göra våra befintliga stadsområden mer hållbara inte bara hållbarhet i nybyggnadsammanhang.

 

17
Maj
10

Lekfull dödved – Fns år för biologisk mångfald

Jag har snackat en del om vikten av att ha död ved i sin trädgård och i våra parker.

I Lomma finns det en lekplats där man på ett karaktärsfullt sätt gjort dödveden till huvudrollsinnehavare till glädje för många insekter.

foto Anders Kjellsson

Upp-och-nervända träd bildar en stiliserad skog, jag kan tänka mig att de många skrymslen som rötterna skapar ger en mängd olika förhållanden som passar olika dödvedslevande insekter. Runtom lekplatsen växer en blandning av växter som tål tuffa tag men också ätbara godsaker som vinbär.

Förutom stammarna som kommer från byggområdet så finns lekredskap i europeisk robinia som är ett träslag som har förvånande god hållbarhet utan behandling. Alla träskulpturer från företaget som producerar dem (SIK-holz)  är unika och formade olika beroende på hur stammen har vuxit.Det känns förvånande att hitta en så ändå speciell lekplats mitt i ett trångt nybygge-område där grönytorna ofta är minimala för att maximera antalet tomter. Kul.

24
Apr
10

Sjung sälgens lov – den biologiska mångfaldens år

I orensade buskplanteringar och fuktiga diken reser sig sälgen och glänser i pollengul skrud på våren. Sälgens pollen är en välbehövd frukost för våra älskade pollinerare som vi räknar med ska ge oss saftiga frukter och oljerika frön. Men allt för ofta ser man sälgen som ett ogräs värdigt endast för flisning. Så spar något sälgträd i din trädgård eller plantera ett, sälgen är omtalat enkel att föröka, det är bara att ta en kvist och sticka ner där man vill ha den. Innan sommaren är slut har men en liten sälg som nästa år ger proteinrikt pollen till nyvakna humlor och bin.

Det är många insekter som är knutna till sälgen på andra sätt än dess ymniga pollenproduktion, läs mer om hur jordbruksverket skriver om det här.

11
Apr
10

Fyll salladsskålen

Det är massor med salladsgrönt som kommer vara som allra bäst de närmsta veckorna, trixet är att komma ihåg att plocka. Ett av det första goda gröna är lönnens fröplantor, överallt börjar de sträcka sina gröna vingar mot himlen, och den här grodden är riktigt fin. Nötig med en balanserad beska. Kul som ett tillägg till tallriken och säkert supernyttigt. Särskilt silverlönnen, Acer sacharinums självsådda fröplantor äts såhär, men jag har testat några olika och de smakar likadant så jag tror att de är lika nyttiga. fröplantorna på bilden är från naverlönnen, Acer campestre, som spås bli en framtida invasiv art på grund av dess extremt stora fröproduktion. Precis som dess släkting tysklönnen Acer pseudoplatanus är redan idag. Tysklönnen kan bilda extremt täta mellanskikts-slybestånd som omöjligör allt fältskikt. Så det är bara att skörda på, man gör kanske rent av en naturvårdsinsats.

09
Apr
10

En naturligt grön vägg

Jag har alltid varit fashinerad av växter som lever på gränsen till det omöjliga, på platser som verkar helt ogästvänliga i övrigt, kanske koloniserat av mossor och lavar men inget större. Det finns särskilt tre arter som har tagit väggar och murar i besittning i de varmare delarna av Sverige som förgrönar gamla gränder och pampiga torg.

Den första som jag tänker på är murrevan Cymbalaria muralis som med tunna  revor böljer fram i skrevor, här tar Sofie en närmre titt på en murreva som växer över en husvägg i Visby.  Man kan tänka sig att den har ett rejält rotsystem och satsar järnet när det råkar finnas vatten, växer då maximalt för att hinna blomma och sätta frö innan det blir för torrt. Då kan den lätt låta delar av växten vissna bort för att minska avdunstningen.

På Domkyrkan i Lund finns det gröna fläckar som visar sig vara en ovanlig ormbunke, murrutan, Asplenium ruta-muraria. En kalkgynnad miniormbunke som man hittar här och på gotland, men eftersom den är bunden till kalkstensklippor så är den ovanlig i resten av landet. Det är så häftigt att den hittat just hit, mitt i stan. Murrutan har nog en annan strategi för överlevnad än murrevan, den växer långsamt och sparsamt, och den satsar energin på att bygga upp tjocka, läderartade blad som inte avger särskilt mycket fukt. Däremot kan den sprida miljontals sporer när den väl får fertila blad.

Den gula nunneörten får väl räknas som murens primadonna som ståtar med stora gula blomklasar, nästan lite exotisk. Det är inte helt fel heller, den är förvildad från våra trädgårdsodlingar och har sin egentliga hemvist i sydeuropa. Här är en till som satsar på att växa när det finns tillgångar, den är kortlivad och blommar snabbt. När vattnet tar slut vissnar den ner. Tills dess är den prima fin, bilden är tagen i midsommartid, hade jag kommit tillbaka en månad senare hade det nog varit mest gula blad.

Det är lite intressant att se hur naturen kan skapa egna gröna väggar, som en lite mer nertonad variant till de extravaganta skapelser som dyker upp på stadsväggar runt om i världen. Här finns ett inlägg om en av pionjärerna bakom gröna väggar: Patric Blanc
kategorier

Ladda in din e-mail för att få påminnelser när bloggen uppdateras, så missar du inte det roliga

Gör sällskap med 82 andra följare


%d bloggare gillar detta: