Posts Tagged ‘biologisk mångfald19
Mar
10

Gör dina träd mer levande – FNs år för biologisk mångfald

Död ved är dödsviktigt – läs mer här om du undrar varför

Ett lätt sätt få in död ved i trädgården är förståss att spara stammar från huggna träd eller till och med en rishög. Det kanske är svårt att tro men den är hem för mängder av organismer, särskilt om den ligger solbelyst, då finns det massor med insekter på de tunna kvistarna.


En magnifik lind som hamlas på Hallands Väderö

Ett annat sätt är att förvandla och förvalta sina träd på ett sätt som öppnar dörren för en biologisk mångfald. Ett lätt och belönande sätt är att hamla något träd. Hamling kan kännas väldigt skånskt men det brukade vara en vanlig syn i hela Sverige. Man hamlade träden för att få vinterfoder till sina djur samtidigt som ljus kom ner till betesmarken där man oftast hade sina hamlade träd. Det kan kännas lite hårt att klippa alla grenar på ett träd. Men faktum är att man håller trädet ungt, gör man det på ett skonsamt sätt kan ett hamlat träd leva flera gånger längre än sin artfrände som får växa fritt, samma princip som bonsaier som kan bli vansinnigt gamla.

Det hamlade trädet blir tätt med grenar och i den fuktiga miljön stormtrivs lavar och fåglar som gärna bygger bo skyddat. Det uppstår ofta röta och många hamlade träd är ihåliga, fyllda med dödvedslevande insekter och kanske någon fågel häckar där, det är inte omöjligt att man får fladdermöss som flyttar in också, på vintern övervintrar fjärilar gärna i ihåliga träd.

Man hamlar ett träd genom att såga av grenarna när de är 6-10cm tjocka, nära huvudstammen. Det finns olika hamlingsmetoder som ger lite olika utseenden, dels den klassiska stubbhamlingen där man släpper upp ett stam till ca 2 meter, då hamlar man oftast var 3-4år, alltid en liten bit utanför punkten man hamlade sist så att stubben långsamt växker. Man kan också knuthamla ett träd och spara stora delar av kronan och bara klippa tillbaka skotten längst ut. Det ger ett litet lustigt men arkitektoniskt utseende för att få den effekten hamlar man oftast varje år. Det är viktigt att tänka på att om man börjat hamla så måste man fortsätta, infästningen av grenarna blir så svaga att de oftast inte klarar av att hålla en ny krona. Man kan inte börja hamla ett hur stort träd som helst heller. Det kan bli en för stor ansträngning för trädet och mycket stora sår kan ge en okontrollerad röta. (Men dör trädet, spar det som dödved!)

Ut och hamla, grenarna kan du använda till att fläta eller som flisa och använda som material till dina trädgårdsgångar.

Läs mer om FNs år för biologisk mångfald och om invasiva arter

Annonserkategorier

Ladda in din e-mail för att få påminnelser när bloggen uppdateras, så missar du inte det roliga

Gör sällskap med 82 andra följare

Annonser

%d bloggare gillar detta: